Javna uprava

Portal elektronskih storitev javne uprave E-uprava je storitveni portal. Uporabnikom omogoča dostop do vlog javne uprave in oddajo elektronskih obrazcev pristojni ustanovi.

Portal lahko uporabljamo na dva načina. Lahko ga uporabljamo samo kot portal, na katerem najdemo vse informacije glede raznih vlog, kako jih izpolnimo, kdaj in kje jih oddamo. Drugi način pa je, da ga uporabljamo tudi za oddajanje teh vlog preko interneta (je pa res, da ne moremo vseh vlog vložiti preko interneta). Za to potrebujemo digitalno potrdilo oz. digitalni certifikat. Več o tem v poglavju – Digitalna potrdila.

Do portala dostopamo na naslovu: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.

E-uprava_znak
Slika vir: Javna uprava logotipi in banerji

Na njem najdemo res široko paleto vlog in zahtev, ki jih lahko oddamo. Vsa navodila in informacije o posamezni vlogi se nahajajo na portalu samem.

Naštejmo samo nekatere vloge, ki se najpogosteje uporabljajo:

Zavod RS za zaposlovanje

Povezava: http://www.ess.gov.si

V okviru portala Zavoda RS za zaposlovanje najdemo portal PoiščiDelo.si, ki nam omogoča iskanje prostih delovnih mest, predstavitev delodajalcem, prijavo v evidence ZRSZ, oddajo vloge za denarno nadomestilo ter naročilo potrdil.

Več o tem najdete na spletni strani portala PoiščiDelo.si.

Geodetska uprava  Ministrstvo za okolje in prostor

Povezava: http://www.e-prostor.gov.si

E-prostor je portal, preko katerega lahko pridemo do velikega števila informacij v zvezi z nepremičninami, geodetskimi izmerami ipd.

Slika vir: http://www.agenda.si/typo3temp/pics/3aa7e9bd92.jpg

Obsega veliko različnih aplikacij, kot so:

 1. Javni vpogled v podatke o nepremičninah je brezplačna spletna storitev, ki uporabniku omogoča vpogled v opisne in grafične podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
 2. Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin je brezplačna spletna storitev, ki uporabniku omogoča vpogled v sklenjene kupoprodajne posle z nepremičninami.
 3. Spreminjanje podatkov registra nepremičnin je spletna aplikacija registra nepremičnin, ki omogoča lastnikom pregled ter spreminjaje podatkov o svojih nepremičninah. Vsebuje tudi modul, ki omogoča sprotni izračun vrednosti nepremičnine. Tako lahko lastniki ugotovijo, kako spremembe posameznih podatkov vplivajo na vrednost nepremičnine. Predlogi sprememb, vnešeni v aplikaciji, se obdelajo enkrat dnevno, med 2.00 in 6.00 zjutraj. Med obdelavo predlogov sprememb je aplikacija zaprta.
 4. Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah (vstop z digitalnim potrdilom SIGEN-CA oz. SIGOV-CA) je brezplačna spletna storitev, ki posamezniku omogoča vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah. Poleg tega so v osebnem vpogledu dosegljivi tudi podatki o katastrskem dohodku za leti 2013 in 2014.

Več o tem si lahko preberete na povezavi E-prostor – Vse o aplikacijah

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Povezava: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs

zdravstveno_logo
Slika vir: https://zavarovanec.zzzs.si/azos/themes/html/Portal/images/logo.png

E-storitev ZZZS mogoča varen vpogled v naslednje podatke:

 • o osebi,
 • o zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
 • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
 • o listinah za tujino (EU-KZZ in druge),
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih in
 • o izbranih osebnih zdravnikih.

Davčna uprava RS

Povezava: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni.

V eDavkih lahko (poleg ostalih davčnih obrazcev) fizične osebe oddajo napoved za odmero dohodnine, pravne osebe pa obrazce s področja DDV (npr. DDV-O) in VIES.

logoEdavki

Slika vir: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Gui/logoEdavki.png

Uporabnikom sta na voljo tudi elektronski storitvi registracije davčnih zavezancev od e-poslovanja in izmenjave njihovih podatkov z davčnimi upravami ostalih članic EU ter preverjanja davčnih številk davčnih zavezancev iz EU.

Uporabnik eDavkov lahko postane vsak davčni zavezanec. Za uporabo potrebuje računalnik s primerno opremo, dostop do interneta in ustrezno digitalno potrdilo.

Osnovne informacije o uporabi storitev portala eDavki:

(Skupno 3.164 obiskov, današnjih obiskov 1)