Prepoznavanje svojih sposobnosti: kaj vem, znam, zmorem, sem pripravljen in sposoben narediti 

Vsak posameznik ima določene sposobnosti, znanja, spretnosti, prednosti, vztrajnost in zmožnosti, ki se jih včasih premalo zaveda. Večkrat se zgodi, da šele ob izgubi zaposlitve in spremenjeni delovni ter življenjski situaciji začne razmišljati o sebi, svojih sposobnostih in iskanju poti, kako bo živel in delal v bodoče.

Prav zaradi tega je pogled v področje lastne samoiniciativnosti in podjetnosti nujen. To je prvi korak za marsikatero odločitev in smer v iskanju novih priložnosti.

Video – Prepoznavanje priložnosti

Izhodišča za razmišljanje o samoiniciativnosti in podjetnosti

Odgovorite na nekaj vprašanj,  ki jih postavite samemu sebiPoiščite in prepoznajte v njih vaše prednosti, vedenja, znanja in sposobnosti, ki so vključene v kompetenco samoiniciativnost in podjetnost.

KAJ VEM O SVOJIH PREDNOSTIH?
Poznam svoje prednosti. Vem, kje sem dober, imam veščine, na nekaterih področjih večkrat izstopam; sprejemam pomoč drugih.
Verjamem v cilj. Imam znanja, sposobnosti, sem vztrajen, delaven in odgovoren.
Znam poiskati druge možnosti. Znam se preusmeriti, če ne uspem takoj – npr. ponudim drug izdelek, ki je tržno zanimiv.
Iščem informacije. Verjamem v dobre informacije, jih znam poiskati, oceniti in jih uporabim, da so mi v pomoč.

 

Kaj vem o področju:
RAZVOJ IN VODENJE POSLOV/PROJEKTOV?
Kaj vem o področju:
RAZVOJ IN VODENJE LJUDI?
Kje poiščem podjetniške priložnosti za svojo idejo? Pripravljen sem na timsko delovanje pri uresničevanju podjetniške ideje.
Ali znam idejo dobro in učinkovito predstaviti? Vodenje skupine sodelavcev mi ne dela težav. Sem prepričljiv in mi zaupajo.
Naredim načrt, kako bom delal v posameznih časovnih obdobjih (letih). Naloge premišljeno razdelim sodelavcem, ker zaupam v njihove sposobnosti.
Če se zgodijo neugodne okoliščine, se znam  usmeriti v drugačno rešitev problema. Sodelavcem izrečem priznanje, jih pohvalim in tudi povem kaj me moti; do njih sem spoštljiv.
Pri iskanju rešitev ostajam  pozitivno naravnan. Svoje vedenje znam prilagajati; sem pozoren, kako pokažem pozitivna in negativna čustva.
Pripravljen sem prevzeti vodilno vlogo pri reševanju težav in delati tako, da se stvari uredijo. Če hočem uspeti, moram imeti znanje, voljo, vztrajnost in ljudi, ki jim zaupam.


Priporočamo

Zavod za zaposlovanje

Informacije o kompetencah in vprašalnike za samooceno vaših kompetenc lahko dobite na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na povezavi: https://esvetovanje.ess.gov.si/

Dobro je vedeti

“Samoiniciativnost je lastnost. Označuje posameznika, ki si zelo prizadeva za uspeh in uveljavitev. Ta človek deluje sam od sebe in ima nenehno potrebo po lastnem delovanju.”

(Slovar slovenskega knjižnega jezika)

“Podjetnost je sposobnost, da se lotimo več nalog hkrati in jih v celoti opravimo. Je podjeten – rečemo človeku, ki je dovolj drzen in verjame vase.”

(Slovar slovenskega knjižnega jezika)

Andragoški center Slovenije je na temo ključnih kompetenc pripravil številna gradiva, zgoščenke, posnetke in filme s primeri dobrih praks. Namenjeni so SAMOUČENJU in razmišljanju o temeljnih zmožnostih vsakega posameznika.

acs

Vabljeni k ogledu izobraževanega filma: Temeljna zmožnost SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNOST

httpv://www.youtube.com/watch?v=EhbSbMHnjW0

(Skupno 709 obiskov, današnjih obiskov 1)