Uradna prošnja je besedilo, ki ga napišemo na lastno pobudo in s katerim želimo pridobiti neko korist od uradne ustanove oz. osebe (npr. dobiti stanovanje, denarno pomoč, štipendijo, službo).

Pred pisanjem uradne prošnje je dobro vedeti:
 • sestavni deli prošnje morajo biti pravilno razvrščeni,
 • nagovor in pozdrav naj bosta vljudna,
 • namen naj bo izražen neposredno (npr. prosim; pošiljam prošnjo),
 • svoje izkušnje opišimo kratko in zgoščeno, poudarimo svoja znanja in spretnosti, dolgih prošenj naslovniki neradi berejo,
 • besedilo oblikujmo prepričljivo in učinkovito.
Video – Kako napišemo uradno prošnjo?

Uradna prošnja ima obliko uradnega besedila. Ima naslednje sestavne dele:
 • glavo prošnje, v kateri navedemo:
  • podatke o pošiljatelju (ime, priimek, naslov, lahko pa tudi telefonsko številko in e-naslov), ki jih napišemo v levem zgornjem kotu;
  • kraj in datum pisanja, in sicer ju napišemo na desno stran, v isto vrstico kot je poštna številka in kraj pošiljatelja;
  • podatke o naslovniku (ime podjetja/ustanove/društva/osebe in njen naslov), ki jih napišemo v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja;
 • nato sledi jedrni del, v katerem napišemo
  • naslov, kjer izrazimo pošiljateljev namen in temo besedila
  • nagovor
  • pri predstavitvi (rojstni podatki, šolanje, zaposlitev) navajamo predvsem tiste podatke, ki so pomembni, da bi se prošnja ugodno rešila ter skušamo prošnjo utemeljiti (navedemo svoja znanja, izkušnje, spretnosti)
 • v zaključku se zahvalimo za morebitno ugodno rešitev, naslovnika tudi pozdravimo in se na desno stran podpišemo. S svojim podpisom potrjujemo resničnost vsega, kar smo napisali;
 • prošnji dodamo tudi dokazila, ki jih zapišemo levo spodaj v rubriko Priloge. Dokazila lahko zapišemo po abecednem redu ali pa glede na to, kako pomembna so ta dokazila.
Priporočamo:
 • Preden pošljemo prošnjo, je dobro, da jo še enkrat preberemo, saj bomo mogoče v njej našli še kakšno jezikovno ali tipkarsko napako, ki jo bomo lahko še pravi čas popravili.
 • Za vsako delovno mesto je dobro napisati svojo prošnjo.
 • Če imamo e-naslov, ki ni ravno resen (npr. nikolinedelam@gmail.com), takega naslova raje ne napišemo.
 • Prošnjo napišemo na bel papir (ne uporabljamo barvnih papirjev).
 • V današnjem času je kar nenavadno, če je prošnja napisana na roko. Prošnjo napišemo na računalnik, saj bo bolj čitljiva in pregledna, vsekakor pa hitreje napisana.
 • Oglejte si vzorce prošenj, ki so objavljeni, a napišite tako prošnjo, ki ustreza Vam.

Več informacij dobite na – Prijava vloga ponudba in življenjepis

Primer uradne prošnje
Boštjan Primožič   [Naslov sporočevalca]
Kopališka ulica 12
4000 Kranj                                                                        [Kraj in datum pisanja]   Kranj, 15. 9. 2014
e-mail: bostjan.primozic@yahoo.com

Avtohiša Gregorc
Polajnarjeva ulica 34    [Naslov naslovnika]
1290 Radovljica

[Ime besedilne vrste in tema besedila]
Prošnja za sprejem na delovno mesto avtoserviserja

Spoštovani!   [Nagovor] 

Prijavljam se na prosto delovno mesto avtoserviserja, ki je bilo objavljeno v časopisu Delo, 10. septembra 2014. Ker verjamem, da ustrezam vašim zahtevam in ker menim, da bi pri vas pridobil še veliko delavnih izkušenj, sem se odločil, da se prijavim.  [Navezava na razpis] 

Rodil sem se 21. maja 1989 v Kranju, kjer sem tudi končal osnovno šolo. Nato sem se vpisal na Srednjo šolo za strojništvo v Škofji Loki, v program avtoserviser. Ker sem bil v tem programu uspešen, sem nadaljeval šolanje v programu avtoservisni tehnik in ga leta 2009 uspešno zaključil s poklicno maturo.  [Izobrazba]  

Že kot dijak sem med počitnicami opravljal počitniško delo v Avtoservisni delavnici Gorenc v Medvodah. Septembra leta 2010 sem sprejel ponujeno delo za določen čas na AMZS, in sicer na dejavnosti tehničnih pregledov. Novembra 2012 sem se zaposlil v Avtohiši Potočnik v Ljubljani, kjer delam še danes. Izvajam redna vzdrževana dela na motornih vozilih in jih tudi popravljam. Opravljen imam tudi vozniški izpit B-kategorije. [Delovne izkušnje] 

Ker se moje strokovno področje nenehno razvija (predvsem na sodobnih vozilih), ves čas izpopolnjujem tudi znanja o novostih in pregledujem strokovno literaturo. Sem natančen, dosleden, vztrajen, samostojen in odgovoren pri svojem delu. Znam komunicirati s sodelavci in strankami.  [Znanja in sposobnosti]  

Prepričan sem, da se bom s svojim znanjem in z izkušnjami dokazal tudi Vam, če boste ustregli moji prošnji. [Pričakovanja]  

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljam.  [Pozdrav]

[Podpis]  Boštjan Primožič

Priloge: [Priloge]

 • fotokopija o opravljeni poklicni maturi
 • fotokopija potrdila o opravljenem vozniškem izpitu
 • priporočilo delodajalca Avtohiše Potočnik

 

(Skupno 181.825 obiskov, današnjih obiskov 6)