Samoiniciativnost in podjetnost – uvodni pojmi

podjetnost_podjetnistvo

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (8), ki so opredeljene na ravni Evropske unije predstavljajo za posameznika izziv, da je učenje nujnost današnjega časa. Delodajalci želijo preveriti ali imamo kompetence za opravljanje poklica; ali moremo/znamo delovne naloge opraviti dobro, odlično, nadpovprečno. Ni dovolj, da imamo samo poklicne kompetence
(specifične za poklic), ampak je potrebno razviti tudi splošne, ključne, prenosljive kompetence, ki jih uporabimo v različnih življenjskih situacijah in poklicih.

Kompetence so sklop znanja, veščin, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, motivacije,čustev, samopodobe,vrednot, lastnih razmišljanj…(elementi kompetenc).

Kompetence posameznika se izražajo v njegovem uspešno opravljenem delu in ravnanju v določenih situacijah. Kompetenten posameznik je tisti, ki ima znanje, razumevanje in tudi zmožnosti ter veščine za izvedbo določene naloge in je motiviran, da jo opravi.

Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca (temeljna zmožnost) s katero posameznik uresničuje zamisli v katerih so ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganja, sposobnost načrtovanja in vodenja poslov/projektov ter razvoj in vodenje ljudi.

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)